Zasady bezpieczeństwa użytkowania produktów

Zasady bezpieczeństwa użytkowania Produktów

1. Wszystkie Produkty w ofercie Sklepu CSVeterans spółka cywilna należy stosować zgodnie z kartą techniczną lub instrukcją obsługi oraz używać zgodnie z przepisami BHP.

2. W przypadku stosowania produktów w aerozolu -UWAGA pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 stopni C. Po użyciu nie otwierać gwałtownie i nie spalać. Nie wrzucać do ognia i nie tryskać na żarzące się przedmioty. Trzymać z daleka od przedmiotów łatwopalnych. Nie palić. Chronić przed dziećmi. Produkt tylko do profesjonalnego użytku.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie towarów zamówionych przez Klienta tzn. niezgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami w karcie technicznej lub instrukcją obsługi.

4. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie do zapoznania się z kartą techniczną lub instrukcją obsługi zakupionego Produktu w Sklepie i podczas używania tego Produktu zobowiązany jest w trakcie pracy do przestrzegania stosownych przepisów BHP oraz, jeżeli to konieczne, do stosowania środków ochrony osobistej.

5. W przypadku zakupu urządzeń elektrycznych oferowanych w Sklepie to muszą one być użytkowane zgodnie z przeznaczaniem i parametrami technicznymi (temperatura otoczenia, napięcie, itp) oraz Polskimi Normami. Urządzenie elektryczne , które musi zostać podłączone na stałe do sieci elektrycznej, powinno zostać podłączone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia elektryczne zgodnie z Polskimi Normami co powinno być odnotowane na karcie gwarancyjnej.

6. Klient nie ma prawa do: dokonywania zmian konstrukcyjnych lub napraw w urządzeniach zakupionych w Sklepie niż poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi; do zrywania lub uszkodzenia założonych plomb, zniszczenia oznaczeń , numerów seryjnych pozwalających na identyfikację sprzętu lub dokonywania zmian przez osoby nieupoważnione.

7. W przypadku odpadów - pustych puszek po farbach lub lakierach czy urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać ich do odpadów domowych ale należy je segregować i wyrzucać do specjalne przygotowanych pojemników w punktach PSZOK.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl